Det er som Europower Energi har omtalt flere ganger tidligere, i forbindelse med innføring av selskapsmessig og funksjonelt skille, et krav om at nettselskapet og øvrig virksomhet skal ha navn som ikke