I Olje- og energidepartementet er Andreas Bjelland Eriksen hentet inn som statssekretær. Han skal være vikar frem til 15. november for statssekretær Amund Vik som har foreldrepermisjon. Det skriver regjeringen på sine nettsider.

Eriksen kommer fra Stavanger og er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og Università Bocconi (2012-2017), og har også studert 1.-3. avdeling jus ved Universitetet i Oslo.

Eriksen har bl.a. vært førstekonsulent/rådgiver hos Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE (2017-2020) og politisk rådgiver for Næringskomiteen i Arbeiderpartiets stortingsgruppe fra 2020 til han ble utnevnt til statssekretær for statsminister Jonas Gahr Støre i oktober 2021.