Kraftselskapet Bekk og Strøm har ansatt Olav Edland som administrerende direktør etter Carl-Fredrik Lehland som har ledet selskapet siden juni 2014. Det var Montel som først omtalte jobbskiftet.

Edland kommer fra en stilling som administrerende direktør i Tinn Energi – en stilling han hadde i rundt to år. Han forklarer avgangen fra Tinn Energi slik;

– Det var en restrukturering og omorganisering der – slik energiloven krevet. Denne restruktureringen fikk vi gjort før covid, så vi holdt oss til en opprinnelig plan. Men vi fikk levert mer på de to årene jeg var der enn de foregående 20 årene, så det kjennes ikke trist. Man har fått oppnådd såpass mye i løpet av kort tid sammen med gode medarbeidere og en god ledergruppe. Så da er man fornøyd og det er ingen hard feelings eller savn, sier han til Europower.

Bekk og Strøm har hovedkontor i Kristiansand, mens Edland er bosatt i Bærum utenfor Oslo. Avstanden mellom jobb og hjem ser han ikke på som noe problem.

– Etter covid har vi jo alle fått nye måter å jobbe på. Det er ikke så viktig hvor man jobber fra. Jeg gjorde det samme da jeg jobbet i Tinn - på grunn av lockdown, og det var en mye større organisasjon med 35-40 ansatte. Med teams og fly er det ikke noe problem. Men i den jobben hadde jeg også en pendlerleilighet, forteller Edland.

– Hvorfor ønsket du å starte i Bekk og Strøm?

– Dette selskapet er jo i småkraften som står midt i det grønne skiftet. Det er dette utlendingene interesserer seg for i Norge. Her er det i mye større grad de frie markedskreftene som rår – mer enn i den kommunale vannkraften. Og det å jobbe for utenlandske eiere har jeg gjort tidligere. Det synes jeg går helt fint.

Spurt om hva de største utfordringene som Bekk og Strøm står overfor nå, og som det kreves at han tar tak i, vil han ikke avsløre.

– Hva jeg kan dele og ikke, er to forskjellige ting. Men det er klart at vi kan si at med de prisene som er i markedet nå, er ikke utfordringene like store. Dette er min tredje dag i stolen, så jeg kan ikke si så mye mer. Men jeg har hatt et løp med eierne om hvordan selskapet skal utvikles.