I rekken av nettselskaper som endrer navn, har turen nå kommet til Vesterålskraft Nett. Nettvirksomheten som betjener innbyggerne i kommunene Bø, Øksnes og Sortland i Nordland, endrer navn til «Vestáll», heter de i en pressemelding fra selskapet.

Det nye navnet er inspirert av det gamle, norrøne navnet på Vesterålen; Vestrálar, som igjen er en flertallsform av Vestáll. Selskapet kom frem til navnet etter en navnekonkurranse blant de ansatte.

– Selskapets oppgave, uavhengig av navn vil fortsatt være den samme; vi skal bygge ut og sikre en stabil strømforsyning, og bidra i elektrifiseringen av samfunnet for å oppnå det grønne skiftet, sier daglig leder Torbjørn Åsbakk i Vesterålskraft Nett, som altså snart heter Vestall AS.

Navneskiftet vil finne sted før nyttår, og fra selskapet presiseres det at endringen skjer uavhengig av eventuelt salg eller endringer av Vesterålskrafts eierstruktur. De andre selskapene i Vesterålskraft-konsernet beholder navnene sine slik de er i dag.