Ringerikskraft skriver i en pressemelding at de i årets første halvår omsatte for 505 millioner kroner. Det er en liten økning fra 493 millioner i samme periode i fjor. Resultatet etter skatt endte på 27 millioner kroner, og det er en markant økning fra 4 millioner.

Konsernsjef Ole Sunnset påpeker at strømprisene i fjor var problematisk lave, og han er glade for at de nå har tatt seg opp igjen.

– Første halvår i fjor nådde prisen på den fornybare vannkraften i Norge et historisk lavt nivå.