Produksjonsvirksomheten til Arendals Fossekompani leverer som vanlig gode tall for tredje kvartal med et driftsresultat på 24 millioner kroner. Det er en liten nedgang fra 29 millioner kroner