Strømprisen var ekstraordinært lav i 2020 til stor glede for strømkundene. Den lave strømprisen gikk imidlertid kraftig utover inntektene til kraftprodusentene og deres eiere.

Omtrent 90 prosent av strømmen i Norge kommer fra vannkraftverk, og de eies i stor grad av norske kommuner, fylkeskommuner og staten. De lave strømprisene har dermed gått utover utbyttene som mange kraftkommuner er avhengige av for å få kommunebudsjettene til å gå opp.

Utfordringene med lave strømpriser stopper imidlertid ikke med det. For vertskommunene som har vannkraftverk tjener også penger på såkalt konsesjonskraft. Det er kraftproduksjon som vertskommunene blir tildelt fra de lokale vannkraftverkene. Den settes normalt til det som kalles OED-prisen eller konsesjonskraftprisen, og den reflekterer en slags standard innkjøpspris for strømmen. Vertskommunene får tildelt en gitt mengde strøm til denne prisen, som de kan snu seg rundt og selge til markedspris.

Dette har historisk sett vært en kjærkommen inntekt for norske kommuner. Den har gradvis økt fra om lag 1,2 milliarder kroner i 2015 til hele 2,1 milliarder kroner i 2019. Nå viser nye SSB-tall at kommunenes konsesjonskraftinntekter i 2020 falt til 1,7 milliarder kroner.

  • 2015: 1,2 milliarder kroner
  • 2016: 1,2 milliarder kroner
  • 2017: 1,4 milliarder kroner
  • 2018: 1,7 milliarder kroner
  • 2019: 2,1 milliarder kroner
  • 2020: 1,7 milliarder kroner

Høyere enn markedsprisen

Det er en betydelig nedgang, men ikke så markant som fallet i strømprisen tilsier. For konssjonskraftprisen ble satt til 11,27 øre/kWh i 2020. Ifølge NVE lå gjennomsnittsprisen i 2020 på 9,7 øre/kWh. Dermed var konsesjonskraftprisen høyere enn markedsprisen på strøm.

Det er noe nytt. Vanligvis tjener kommunene godt på konsesjonskraften, og så sent som i 2019 hadde de en gjennomsnittlig fortjeneste på 27,3 øre for hver eneste kilowattime (kWh) som ble produsert.

År Konsesjonskraftpris Gjennomsnittspris Fortjeneste
2015 10,60 øre/kWh 18,2 øre/kWh 7,6 øre/kWh
2016 11,42 øre/kWh 24,5 øre/kWh 13,08 øre/kWh
2017 11,48 øre/kWh 26,7 øre/kWh 15,22 øre/kWh
2018 11,20 øre/kWh 41,9 øre/kWh 30,7 øre/kWh
2019 10,99 øre/kWh 38,3 øre/kWh 27,31 øre/kWh
2020 11,27 øre/kWh 9,7 øre/kWh -1,57 øre/kWh

Det at kommune-Norge likevel tjente 1,7 milliarder kroner på konsesjonskraften i 2020 kan i stor grad forklares med at mye av konsesjonskraften selges på langsiktige avtaler, og dermed ble ikke den samlede nedgangen så stor som den kunne blitt.

Tapte penger på konsesjonskraften

En gjennomgang av konsesjonskraftinntektene på kommunenivå viser imidlertid at det var 12 kommuner som kom ut av 2020 med negative inntekter. Det vil si at de har måtte betale for det som i i utgangspunktet skal være billig strøm til «innkjøpspris».

Det er imidlertid ikke snakk om betydelige beløp. Luster kommune tapte mest med en regnskapsført kostnad på 1,4 millioner kroner og Masfjorden kommunen tapte 1,1 millioner kroner. De andre kommunene tapte mellom 19.000 og 482.000 kroner på konsesjonskraften i 2020.

Kommune Konsesjonskraft
Eidsvoll -kr 19 000
Alver -kr 20 000
Tjeldsund -kr 74 000
Gulen -kr 118 000
Heim -kr 134 000
Lillestrøm -kr 137 000
Sykkylven -kr 185 000
Flesberg -kr 408 000
Nome -kr 482 000
Masfjorden -kr 1 115 000
Luster -kr 1 396 000

Det er ikke store tap, men det er ekstra kostnader på noe som er ment å være en inntekt.

Ser vi derimot nærmere på tallene, og tar utgangspunkt i netto inntekter etter at kostnadene knyttet til konsesjonskraften også er lagt til, kommer hele 31 norske kommuner ut i minus. Da er det hele seks kommuner som tapte mer enn én million kroner på konsesjonskraften i 2020.

Kommune Konsesjonskraft
Ibestad -kr 4 000
Måsøy -kr 5 000
Gratangen -kr 16 000
Drammen -kr 17 000
Alver -kr 20 000
Tromsø -kr 28 000
Tjeldsund -kr 74 000
Søndre Land -kr 78 000
Jevnaker -kr 80 000
Eidsvoll -kr 86 000
Vestre Slidre -kr 98 000
Gulen -kr 118 000
Lillestrøm -kr 137 000
Stange -kr 157 000
Heim -kr 158 000
Sykkylven -kr 185 000
Gjesdal -kr 191 000
Orkland -kr 230 000
Narvik -kr 261 000
Kragerø -kr 293 000
Kinn -kr 306 000
Flesberg -kr 408 000
Nome -kr 482 000
Hammerfest -kr 545 000
Sel -kr 938 000
Masfjorden -kr 1 115 000
Vefsn -kr 1 201 000
Luster -kr 1 396 000
Målselv -kr 1 551 000
Bodø -kr 1 878 000
Molde -kr 2 423 000

Færre millioninntekter

Det er dessverre vanskelig å sammenligne konsesjonskraftinntektene fra år til år som følge av kommunereformen. Den har ført til flere sammenslåinger og endrede kommunegrenser, og tallene fra SSB gir derfor ikke en god oversikt over hvordan utviklingen har vært for hver enkelt kommune.

I 2019 var det 84 kommuner som hadde en inntekt på over 10 millioner fra konsesjonskraften, og 211 kommuner fikk inn mer enn én million kroner. I 2020 var det 51 kommuner som tjente mer enn 10 millioner, og 128 som fikk inn mer enn én million på konsesjonskraften.

Nå i 2021 er konsesjonskraftprisen satt til 11,4 øre/kWh samtidig som strømprisen er markant høyere. Det lover godt for kommune-Norges inntekter fra konsesjonskraften i år.