– Vi ser klare tegn på akselerasjon på tvers av karbonfangstmarkedet over hele verden. Vi fortsetter å posisjonere selskapet vårt til å være en ledende aktør på dette viktige området og raskt voksende industrien, sier Valborg Lundegaard, toppsjef i Aker Carbon Capture, i en børsmelding.

Omsetningen økte kraftig fra knapt 70 millioner kroner i andre kvartal til over 100 millioner kroner i tredje kvartal. Også underskuddet før skatt økte, fra 49 til 55 millioner kroner.

Lundegaard melder om en rekke høydepunkter i tredje kvartal, blant annet karbonfangst-prosjektet i Brevik. Målet er at dette skal bli verdens første karbonfangstanlegg i industriell skala ved en sementfabrikk.

Nye forretningsmodeller

Nylig lanserte selskapet også en ny forretningsmodell, nemlig karbonfangst som en tjeneste. Dette betyr at kundene kan betale per tonn CO2 som hentes opp.

I meldingen skriver også selskapet at det har som mål å ta en ledende posisjon innen karbonfangst globalt. Det innebærer blant annet et langsiktig mål om "10 by 25", som betyr at selskapet vil ha sikret faste kontrakter for karbonfangstanlegg for totalt 10 millioner tonn i året innen utgangen av 2025.

Selskapet gjennomførte også en kapitalutvidelse på 840 millioner kroner for å få fart på veksten av sitt karbonfangsttilbud.

Aker Carbon Capture

Resultater i millioner kroner 2. kvartal 2021 3. kvartal 2021
Omsetning 69 101
Driftsresultat -49 -56
Resultat før skatt -49 -55