I 2018 startet Nordkraft prosjektet Powered Land, som handler om å tilrettelegge tomter for datasenterindustrien i nærheten av knutepunkter i sentralnettet.

Målet med dette var bringe industrien til energien i stedet for å eksportere nordnorsk kraft til ny industri og arbeidsplasser i nabolandene.

Nye industrisatsinger

Dette har siden blitt utvidet til tomter for aktiviteter innen annen kraftkrevende industri, som batteri, hydrogen og ammoniakk - i tillegg til datasenter.

Nå vil Aker Horizons, som er Aker-konsernets fornybarsatsing, bli med på å utvikle dette videre.