Det er Oslo kommune som har anket dommen fra tingretten der verdien av Hafslund-aksjen ble økt med 52 prosent.