I NTE sitt foreløpige årsresultat kommer det frem at 2019 ble et historisk godt år. Etableringen av nettkonsernet Tensio ga trøndelagsselskapet 692 millioner kroner. Driftsresultatet endte på 2 062 millioner kroner.