Europower har identifisert 33 selskaper på børsen som hovedsakelig er rettet