Ikke overraskende oppgir Clemens Kraftverk at det er lave kraftpriser som er årsaken til underskuddet i årets tredje kvartal. Hittil