– Den økende kompleksiteten og volatiliteten i kraftbransjen gjør at behovet for utvikling av nye teknologiske løsninger vokser kraftig, sier Captiva-sjef Stig J. Østebrøt til Europower.

Captiva drifter i dag rundt 50 kraftverk og leverer digitale løsninger til mer enn 400 nordiske vann- og vindkraftanlegg.

Cloudberry eier, utvikler og drifter en rekke vind- og vannkraftanlegg i Norge og Sverige og er en av Captivas kunder. For en pris på foreløpig drøyt 100 millioner kroner blir selskapet nå også majoritetseier i Captiva, etter at de to skrev en intensjonsavtale om dette i høst.

Avtalen inkluderer at Cloudberry har rett til å kjøpe resten av aksjene i selskapet. Transaksjonen inkluderer også vannkraftverket Jåstad Kraft, på 3,2 GWh.

Ønsket industriell partner for å vokse

– Vi har vært på jakt etter en samarbeidspartner på eiersiden, og valgte å gå for et industrielt spor i stedet for en rent finansiell partner. Vi kjenner Cloudberry godt og ser flere strategiske synergier utover det finansielle. Blant annet er de en pilotkunde på teknologisiden, sier Østebrøt.

Captiva bygger også ut kraftverk. Foto: Captiva

Han påpeker at den digitale modenheten er fragmentert i bransjen, og at de kraftverkene som er bakstreverske og ikke henger med på dette vil få problemer med å overleve.

– Det må utvikles nye teknologiske løsninger. Gjennom avtalen med Cloudberry får vi også det økonomiske handlingsrommet vi trenger til dette, sier Østebrøt som også er en av gründerne i selskapet som ble etablert for 15 år siden.

Selskapet utvikler og tilpasser en rekke ulike teknologier. Blant annet handler det om rapporteringsløsninger på nett og analysesystemet Tyde, utviklet av datterselskapet Broentech.

– I stand til å takle utfordringene

– Den utfordrende situasjonen i de europeiske energimarkedene har aktualisert behovet for selskaper som er i stand til å identifisere, utvikle, bygge og drive fornybar kraft. Oppkjøpet av Captiva styrker Cloudberrys posisjon som en ledende nordisk kraftprodusent, som gjør selskapet i stand til takle utfordringene i energimarkedene, samt tilby løsninger, sier Cloudberry-sjef Anders Lenborg i en børsmelding.