Norge og verden må utvikle store mengder ny, grønn kraft i kjølvannet av klimamålene. Det må investeres enorme summer.

Kraftbransjen spiller en nøkkelrolle for å få dette på plass. Spørsmålet er om selskapene klarer å skaffe nok kapital for å gjøre de investeringene som trengs.

2021 var et kanonår for bransjen, som følge av svært høye strømpriser. Omsetningen ble doblet, driftsresultatet tok tregangeren. Selskapene betalte i snitt ti ganger mer skatt enn året før og det var også utbyttefest i mange selskaper.