Nett-tapet for Norges største nettselskap endte på 1.166 millioner kroner i 2021, mot 159 millioner i 2020.

Dette kommer fram i den foreløpige årsrapporten for Eidsiva-konsernet, som er heleier av Elvia. Nett-tapet svekket Eidsiva-resultatet i 2021.

Beholdt stabil nettleie

– Norge har vært i en krevende situasjon med veldig høye strømpriser det siste halvåret. Elvia valgte derfor å ikke sette opp nettleien i 2021, men beholde den på et stabilt nivå. Som en konsekvens av dette ble resultatet for nettvirksomheten negativt, og konsernresultatet svekket, sier konsernsjef Øistein Andresen i en pressemelding.