Elmera Group eier både Fjordkraft og Gudbrandsdal Energi, i tillegg til en rekke andre selskaper. Torsdag morgen presenterte selskapet sine regnskapstall per 3. kvartal i år.

Her går det frem at konsernet nå har 664.000 privatkunder, mot 726.000 kunder for ett år siden. Det var særlig i første halvår at kundene flyktet fra disse strømsalgselskapene. Samlet det siste året er nedgangen på knapt ni prosent – i siste kvartal økte faktisk kundemassen med 3500 kunder. I bedriftsmarkedet har konsernet økt kundegruppen med 5000 det siste året.