Rekordlave kraftpriser i 2020 påvirket Glitre Energis økonomi.

– Vi har ikke sett så lave kraftpriser i vårt prisområde på over 25 år. Men med god prissikringsstrategi og gode resultater fra øvrige selskaper, leverer vi allikevel gode resultater i et spesielt år, sier konsernsjef Pål Skjæggestad i Glitre Energi i en pressemelding.

Spot-nedgang på 75 prosent

Han påpeker at den gjennomsnittlige spotprisen i Glitre Energis område gikk kraftig ned i fjor og var på rekordlave 9,8 øre/kWh mot 38,7 øre/kWh i 2019. En nedgang på 75 prosent.

Konsernets årsresultat ble på 275,1 millioner kroner, mot 371,2 millioner kroner året før. Samtidig foreslås et utbytte til eierne på 131,6 millioner kroner. Glitre Energi produserte 2516 GWh ren og fornybar vannkraft i 2020.

Glitre Energi og Agder Energi signerte 29. januar 2021 en intensjonsavtale om konsernfusjon. Dette avhenger av at et flertall av eierne sier ja. Allerede er det kjent at minst en kommune, som er Agder-eier, sier nei.

Resultater for Glitre Energi

Resultat i mill. kr 2020 2019
Omsetning 1564 1942
Driftsresultat 338 606
Årsresultat 275 371