Også Hydro Energis resultat for andre kvartal preges av de ekstremt lave kraftprisene. Underliggende driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) er i andre halvår nær halvert