Selskapet Godfarfoss Kraft bygger et nytt kraftverk ved Dagali øverst i Numedalslågen. Kraftverket vil ha en årsproduksjon på omkring 40 GWh, og kunne forsyne over 2000 boliger med strøm. Etter flere tiår med planer skal nå byggingen av kraftverket være i sluttfasen.

Selskapet Godfarfoss Kraft har lenge vært eid av Glitre Energi, Nore og Uvdal kommune og Hol kommune, med omtrent en tredjedel hver.

Kommuner med forkjøpsrett

Glitres fusjon med Agder medfører endringer i eierforholdet.