Eidsiva Energi kan presenteresolide tall for tredje kvartal i år. Resultat etter skatt endte på 444 millioner kroner. Det er en nedgang fra 991 millioner kroner i fjor, men da var inntekten for salget av Innlandskraft inkludert i resultatet.

– Så langt i år har de underliggende resultatene i driften vært gode for alle våre virksomhetsområder. Det høye nivået på kraftpris gir imidlertid en kraftig økt nettaps-kostnad som regnskapsmessig slår negativt ut på resultatet i Elvia, sier konsernsjef Øistein Andresen i en melding.