Eidsiva Energi kan presenteresolide tall for tredje kvartal i år. Resultat etter skatt endte på 444 millioner kroner. Det er en nedgang fra 991 millioner kroner