Høye kraftpriser trekker driftsinntektene opp, men gir også tilsvarende høye driftskostnader og er derfor av mindre