Helgeland Kraft skriver i en pressemelding at resultatet etter skatt falt med 104 millioner kroner, og endte på 175 millioner i 2020. Det forklares med svakere resultater fra vannkraftvirksomheten som følge av lave strømpriser, men også