I likhet med de fleste andre vannkraftprodusenter i Norge fikk SKL kjenne de lave kraftprisene i årets første halvår. Inntektene falt med over 300 millioner kroner og resultatet for