Inntektene for kvartalet var på kun 1,5 millioner kroner mens underskuddet før skatt de tre siste månedene i fjor var nesten 55 millioner kroner. I en børsmelding skriver