TrønderEnergi-konsernet fikk et driftsresultat på 59 millioner kroner for første halvår, som er en solid nedgang fra 370 millioner kroner for samme periode i fjor. Mye av nedgangen kan tilskrives