Resultatet i Eidsiva-konsernet for årets første seks måneder er et underskudd på 411 millioner kroner før skatt, meldte selskapet tirsdag. I samme periode i fjor var overskuddet på 802 millioner kroner.

Selve driftsresultatet er på minus 223 millioner kroner, og det forklares av et stort underskudd i nettvirksomheten.