I motsetning til svært mange andre kraftselskap, kan Bodø Energi vise til en ekstrem resultatforbedring og et rekordhøyt resultat for 2020 på 246 millioner kroner. Til sammenligning var resultatet i 2019 på 78 millioner kroner.

Årsaken ligger ene og alene fusjonen mellom Nordlandsnett og Troms Kraft Nett som ble gjennomført med regnskapsmessig virkningstidspunkt fra 31. oktober i fjor.

Ifølge en pressemelding fra selskapet behandles fusjonen som salg av virksomhet som gir en regnskapsmessig gevinst for konsernet på 179 ,8 millioner kroner.