Styrene i selskapene har inngått en intensjonsavtale som innebærer at dagens eierverdier i SISO Energi legges inn i SKS.

Det kommer fram i en pressemelding fra SKS.

Blir underlagt SKS, hovedkontor på Fauske

All virksomhet i det sammenslåtte selskapet vil bli underlagt SKS. Hovedkontoret blir på Fauske hvor SKS er lokalisert i dag.

Selskapenes virksomhet handler i hovedsak om vannkraftproduksjon i Salten og Helgelandsregionen.

SISO Energi eies av Østfold Energi og NTE (Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk). SISO Energi har en vannkraftproduksjon på rundt 1,1 TWh og har i dag hovedkontor på Straumen i Sørfold kommune.

Salten Kraftsamband eies av Bodø kommune, Bodø Pensjonskasse, Bodø Energi, Jämtkraft, Nordlandskraft og Fauske kommune. Selskapet har en vannkraftproduksjon på rundt 2,2 TWh.

Samlet produksjon på 3,3 TWh

Dette betyr at den nye virksomheten vil få en årsproduksjon på ca. 3,3 TWh og bli en betydelig vannkraftkraftprodusent i Nord-Norge.

Partene sikter på å inngå transaksjonsavtale første halvår i 2022, og gjennomføre transaksjonen i andre halvår 2022. Fusjonen må også godkjennes av selskapenes eiere.