Statkraft legger i dag frem et resultat som er tydelig påvirket av ekstremt lave kraftpriser. Bare i tredje