Aker-konsernet er i ferd med å børsnotere nok et fornybarselskap. Aker Clean Hydrogen har fått inn 3,45 milliarder kroner i forbindelse med en kapitalutvidelse i forkant av noteringen. Målet