Brønnøysundregistrene sendte fredag 6. mars varsel til Telinet Energi om at selskapet ville bli meldt til tingretten for tvangsoppløsning dersom