Tensio, er en sammenslåing av de gamle nettselskapene til Trønderenergi og NTE, og ble formelt satt i drift i fjor sommer. Det er nettopp de to trønderske kraftselskapene som eier Tensio sammen med KLP.

Den første årsrapporten som selskapet offentligjorde i dag omfatter drift i perioden 15. juni til 31. desember i 2019.

I denne perioden omsatte selskapet for 1 065 millioner kroner og fikk et driftsoverskudd på 171 millioner. Proforma-tallene for hele året er beregnet til 2099 millioner i omsetning og 385 millioner i driftsoverskudd.