De høye kraftprisene gjorde at Østfold Energi fikk mer enn tre ganger så høy omsetning i 2021 som i 2020. Samtidig øke driftsresultatet fra 74 mill kroner i 2020 til 728 mill kroner i fjor.

– Vi er glade for å kunne gi et solid utbytte til våre offentlige eiere. Samtidig er rekordinntektene med en bismak, når vi står i en kraftpriskrise som påvirker folk flest, sier Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi, i en pressemelding.

Pengestrøm til kommuner og staten

Han påpeker at 65 prosent av overskuddet går tilbake til eierne i form av utbytte.