I følge en melding fra selskapet var interessen stor. I løpet av noen få timer etter at tilbudet ble lagt ut, hadde TrønderEnergi fått tilsagn på 2,2 milliarder kroner. – Det er første gang