Et betydelig hydrologisk overskudd som følge av store snømengder har lagt press på de nordiske