Det ble et forverret resultat for Clemens Kraft i siste kvartal i fjor. Også for året ble det en nedgang og selskapet rapporterer et underskudd på 31 millioner kroner mot