I forbindelse med at regjeringen i dag legger frem revidert statsbudsjett for 2021, har de sendt ut en pressemelding der de gjør det klart at de fortsatt vil ta ut store deler av Statkrafts overskudd i utbytte.

- Utbyttemodellen i Statkraft, som regjeringen etablerte i 2017, har fungert godt og er tilpasset statens begrunnelse og mål som eier i Statkraft, sier næringsminister Iselin Nybø.

Utbyttemodellen skiller mellom resultatet som Statkraft får fra vannkraften, og hva de presterer på øvrig virksomhet. Den tar utgangspunkt i at 85 prosent av overskuddet fra vannkraften skal utbetales til staten som eier. I tillegg tar staten også 25 prosent av resultatet fra øvrig virksomhet.

Statkraft er i dag Europas største produsent av fornybar energi. Da de la frem resultatet for fjorårets fjerde kvartal skrev selskapet at de foreslo å utbetale et utbytte på 3.673 millioner kroner for 2020. Da endte driftsresultatet på 6.670 millioner kroner, men resultatet etter skatt endte på 3.532 millioner kroner. Det var en kraftig nedgang på hele 7.795 millioner sammenlignet med 2019.

Da Statkraft la frem tallene for årets første kvartal, viste de at vannkraften leverte 18,3 TWh i årets tre første måneder. Vindkraft og gasskraft sto for henholdsvis 1,2 og 1,1 TWh. Omsetningen økte fra 7.593 til 10.674 millioner kroner, mens resultatet endte på 7.216 millioner kroner. Av dette kom 5.202 millioner kroner fra vannkraft.

Regjeringen mener at de med denne utbyttestrategien sikrer at inntektene fra den norske vannkraften kommer alle nordmenn til gode, og at Statkraft likevel har de rammene de trenger for å vokse.

- Videreføringen av den langsiktige utbytteforventningen legger grunnlaget for at avkastningen fra Statkrafts norske vannkraftressurser fortsatt vil komme fellesskapet til gode, samtidig som den gir selskapet mulighet til en betydelig vekst innenfor fornybar energi, sier Nybø.