Gevinsten på 960 millioner kroner fra sammenslåingen av Trøndenergi Nett og NTE Nett gjør at Trønderenergi kan levere sitt beste resultat noensinne med 1,3 milliarder kroner. Samtidig bidro høye kraftpriser til at driftsresultatet endte på 452 millioner kroner i 2019 mot 407 millioner i 2018.

– Det er alltid hyggelig å levere gode tall, men ekstra tilfredsstillende er det når vi har 19 trønderske kommuner som eiere. En sentral del av samfunnsoppdraget vårt er å bidra til at disse kan tilby innbyggerne sine så gode tjenester som mulig.