Gevinsten på 960 millioner kroner fra sammenslåingen av Trøndenergi Nett og NTE Nett gjør at Trønderenergi kan levere sitt beste resultat