I en rapport utarbeidet for Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME), anbefaler Oslo Economics å benytte avanse og lønnsomhet for å måle