Arendals Fossekompani valgte i mars i år å samle porteføljeselskapene Powel, Scanmatic, Markedskraft og