Navn: Tina Bru
Stilling: Olje- og energiminister
Arbeidsgiver: Olje- og energidepartementet/ /Høyre

– Kommer havvinden fort nok for Norge?
– Det norske havvindeventyret har virkelig kommet opp i fart siden jeg inntok olje- og energidepartementet for halvannet år siden. Vi bygger nå det som blir verdens største flytende havvindpark, har åpnet to områder for havvind i Norge, avklart nødvendige rammer for industrien og startet prosessen for åpning av flere områder. Jeg forstår at mange er utålmodige, men utviklingen må skje på en måte som fremmer industriutvikling og god sameksistens – det er avgjørende for at vi skal lykkes.

– Hvordan har koronakrisen påvirket deg og din arbeidsplass?
– Koronakrisen har gjort meg til kontor-minister! Jeg har ikke vært på en eneste utenlandstur som olje- og energiminister, som jo nesten må være historisk. Men vi har heldigvis et par planlagte utenlandsturer i slutten av september – det gleder jeg meg veldig til!

– Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
– Energiområdet er blant de mest diskuterte politiske temaene denne valgkampen, og jeg er sikker på at det vil fortsette å være høyt på agendaen også fremover. Jeg synes ikke det nødvendigvis er mangel på oppmerksomhet, men jeg kunne likevel ønske meg at vi hadde litt mer nyanserte diskusjoner som også fant plass til energibransjen og klimautfordringens kompleksitet.

– Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
– Det korte svaret er at jeg tror det vil være veldig variert, og at energimiksen blir stadig mer kompleks. Ny energi og nye energibærere vil få større plass enn tidligere. Men det vi vet, er at vi de neste tiårene får en enorm økning i fornybar, uregulerbar kraft i verdens energisystem. Også vil vi fortsatt bruke mye fossil energi i mange år fremover, så vi må finne måter å håndtere disse utslippene på.

– Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
– Elektrifisering er en svært effektiv måte å kutte utslippene i Norge på, uten å kutte utviklingen siden vi har rikelig tilgang til ren og rimelig strøm. Selv om vi har overskudd av kraft, fører elektrifisering til andre utfordringer, som nettkapasitet og spørsmål rundt nettutbygging vektet mot naturinngrep. Jeg mener vi har alle forutsetninger for å få til begge deler, og har satt ned et hurtigarbeidende utvalg for å se på nettopp problemstillinger knyttet til strømnettet vårt. Et velfungerende og effektivt strømnett er noe av det aller viktigste om vi skal lykkes med den store elektrifiseringen fremover.

– Hvor opptatt er du av å spare strøm?
– Familien min har akkurat flyttet inn i et veldig energieffektivt smarthus, som heldigvis gjør det enklere for oss å spare og bruke strøm smartere. Jeg som mange andre har nok fortsatt litt å gå på når det gjelder strømsparing, men jeg er mer bevisst på det nå enn tidligere.

– Hvor står du når det gjelder vindkraft?
– Jeg er jo den første statsråden som har skjerpet inn konsesjonssystemet for vindkraft på land. Vi trenger mer utbygging av lønnsom fornybar produksjon i Norge, men det må skje på en måte som gir aksept og viser igjen i lokalsamfunnet. Derfor foreslår vi en produksjonsavgift på vindkraft som skal gå tilbake til vertskommunene.

– Skal du ha solpanel på taket ditt?
– Jeg har som sagt nettopp bygd meg hus i Stavanger, men dessverre tillot ikke reguleringsplanen solpanel på taket.

– Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
– Som olje- og energiminister gjør jeg mye for at Norge skal nå klimamålene, men kanskje særlig gjennom å legge til rette for utviklingen av nye, bærekraftige næringer. I stortingsmeldingen "Energi til arbeid" la jeg blant annet rammene for industriutvikling innen hydrogen, havvind og CCS som alle blir viktige industrier for at både Norge, og verden skal nå klimamålene.

– Får vi lavere eller høyere strømpriser i årene som kommer?
– Vi vet jo alle at strømprisene varierer voldsomt med vær og sesong – i fjor hadde vi de laveste prisene på ti år, og i år har de vært usedvanlig høye. Men det vi vet, er at dersom alle planlagte elektrifiseringstiltak gjennomføres, vi strømprisen øke med noen få øre frem mot 2040. Vi kommer fremdeles til å ha blant de aller laveste strømprisene i Europa, og overskudd av kraft.

– Bør vi lete etter mer olje og gass?
– Ja. Verden etterspør – og vil fortsette å etterspørre olje og gass i lang tid fremover. Ikke bare produserer vi olje og gass med lavt klimaavtrykk, men vi har også store muligheter for eksport av blått hydrogen til Europa. Da må vi lete og finne mer gass. Norsk sokkel er moden og produksjonen er ventet å falle med 65 prosent innen 2050, selv når vi leter og finner mer. For å lykkes med å bekjempe klimaendringene, må vi redusere den globale etterspørselen etter fossil energi. Å ensidig kutte i norsk produksjon vil ikke bidra til stort.

– Hva tenker du om karbonfangst og -lagring?
– At det er en helt nødvendig teknologi for at verden skal nå klimamålene. Derfor er jeg spesielt stolt over at regjeringen i fjor lanserte Langskip, verdens første fullskala verdikjede for karbonfangst- transport og lagring. Det åpner også opp for at vi kan produsere blått hydrogen fra naturgassen vår og sende til Europa, som de har et stort behov for.

– Har du flyskam?
– Nå har jeg sittet på kontoret siden mars i fjor, men har reist land og strand siden 1. august for å drive valgkamp. Da er det klart jeg kjenner litt på det og gleder meg ekstra mye til el-flyene kommer på plass på kortbanenettet i Norge!

– Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
– Klima- og energispørsmål har en tendens til å bli veldig polarisert i media, så jeg anbefaler alle å benytte en rekke ulike kilder og medium for å få en nyansert og realitetsorientert oversikt. Det er utrolig mye spennende som skjer rundt om i hele Norge, og ikke minst resten av verden på dette området for tiden!