Hvis budsjettforhandlingene går som antatt, vil SV sikre flertall for regjeringens budsjettforslag. Alternative statsbudsjetter fra andre partier vil dermed ha liten praktisk betydning.

Det gjelder ikke minst Venstre, som presenterte sitt alternative budsjett tirsdag. Med dagens sammensetning av Stortinget har de åtte Venstre-representantene minimal innflytelse.

Siden høyprisbidraget mest sannsynlig vil være avviklet innen neste stortingsvalg, har det også begrenset betydning hva Venstre mener i en lengre tidshorisont.

Venstres budsjett, og andre alternative budsjetter, kan likevel være nyttig lesning. Det sier noe om hvordan opposisjonspartiene vil skatte kraftbransjen om/når de kommer i posisjon.