– Høyprisbidraget på vannkraft er ikke utformet som en nøytral skatt, men påvirker lønnsomheten av ny utbygging og ved å produsere kraft. Skatten kan være uheldig for vanndisponeringen. For å hindre negative konsekvenser for fremtidige investeringer, må høyprisbidraget avvikles så raskt som mulig, og senest innen 2024, skriver Høyre i budsjettdokumentet som ble lagt frem i dag.

De definerer ikke hva raskest mulig innebærer. At det skal avvikles innen 2024, er det samme regjeringen etter hvert har foreslått.

Det er uansett begrenset hvor viktig Høyres meninger er i årets budsjettforhandlinger.