Overet år etter at Stortinget avgjorde EUs tredje energimarkedspakke ogAcer-tilknytningen, er saken ennå ikke avklart. Årsaken er at EØS-landet Islandennå ikke har godkjent