Jenny Klinge, stortingsrepresentant for Møre og Romsdal fra Senterpartiet, stilte 21. desember følgende