(NTB): LO, NHO og flere organisasjoner går sammen om å be om en opptrapping av energi- og klimainnsatsen her i Landet. Med på den nye energi- og