Opec og samarbeidslandene ble enige om dypere produksjonskutt på 1,7 millioner fat