- Stor lagerbygging i amerikanske lagre begrenser oppgangen samtidig som markedet forblir forsiktige over skjelvende økonomiske fundamentale forhold,