Etter at Høyesterett nylig ga Nei til EU tillatelse til å saksøke staten